Μ.Α.Ζ.Ι. (Κοινωνικό Παντοπωλείο) Summer Party

Ενδεικτικά σας παραθέτουμε τα παρακάτω αποκόμματα τύπου: