Πρότυπο σεμινάριο «το θετικό παιδί και εμείς» της L.AV. Life Avenue