Δημοσιότητα

Η Marcom Tzelepoglou διοργανώνει Συνεντεύξεις Τύπου, προωθεί δελτία τύπου στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και συλλέγει αποκόμματα τύπου. Λόγω της μακροχρόνιας εμπειρίας της διαθέτει άριστες σχέσεις με τους εκπροσώπους των ΜΜΕ.

Άλλες Υπηρεσίες

Δημόσιες Σχέσεις

Email & sms marketing

Social Media Marketing

Influencers

Content Creators

Reporting

Διαφήμιση