ΠΚ20 - 5 years event

Ενδεικτικά σας παραθέτουμε τα παρακάτω αποκόμματα τύπου: