Πάρτι για τη ΣΤΟΡΓΗ στο Mistral Bar

Ενδεικτικά σας παραθέτουμε τα παρακάτω αποκόμματα τύπου: