Παρουσίαση των γουριών 2020 της ZEUS + ΔΙΟΝΕ στο Style Fax Boutique