Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της SEAT από την KATAKIS AUTOGROUP

October 2020

Δείτε το παρακάτω βίντεο:

Για περισσότερες πληροφορίες: www.katakiscars.gr

Facebook: KATAKIS AUTOGROUP

Instagram: @katakis_autogroup

Youtube: KatakisAutogroup