Νέα GLA από τη Mercedes – Benz Μ.Ιωαννίδης ΑΕΒΕ

September 2020

Νέα GLA από τη Mercedes – Benz Μ.Ιωαννίδης ΑΕΒΕ
Τόσες διαδρομές, όσες & οι επιθυμίες σου. Η νέα GLA είναι ο τέλειος σύντροφος για έναν πολύπλευρο τρόπο ζωής. Είσαι έτοιμος να την οδηγήσεις;

Για περισσότερες πληροφορίες: www.mercedes.ioannidis.gr/gla

Νέα GLA από τη Mercedes – Benz Μ.Ιωαννίδης ΑΕΒΕ


 www.mercedes.ioannidis.net.gr

Facebook: Μ.ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΕΒΕ - Mercedes-Benz & Smart

Instagram: @mercedes_ioannidis

Twitter: M.IOANNIDIS S.A

YouTube: M.IOANNIDIS SA

LinkedIn: M.Ioannidis S.A Mercedes-Benz, smart