Η ''ΑΝΤΗΡΙΔΑ'' Σύλλογος Φίλων Νοσοκομείου Παπαγεωργίου - Γιορτή Γνωρημίας

Ενδεικτικά σας παραθέτουμε τα παρακάτω αποκόμματα τύπου: