Γιολάντα Πεπέ - Μειωτική Στήθους

July 2020

Γιολάντα Πεπέ - Μειωτική Στήθους

Το βάρος του στήθους δημιουργεί προβλήματα στη στάση του σώματος & στις δραστηριότητες.

Η πλαστικός χειρουργός Γιολάντα Πεπέ δίνει τη λύση με την επέμβαση μειωτικής στήθους.

Διαβάστε περισσότερα εδώ: giolantapepe.gr/meiotikistithous


www.giolantapepe.gr

Facebook: Giolanta Pepe

Instagram: @giolantapepe

LinkedIn: giolanta pepe