Η πλαστικός χειρουργός Γιολάντα Πεπέ προτείνει την κοιλιοπλαστική

June 2020

Η πλαστικός χειρουργός Γιολάντα Πεπέ προτείνει την κοιλιοπλαστική

Η πλαστικός χειρουργός Γιολάντα Πεπέ μας εξηγεί πως η Kοιλιοπλαστική είναι μία επέμβαση η οποία γίνεται συγχρόνως με τη λιποαναρρόφηση της κοιλιάς και φέρνει αποτελέσματα επίπεδης κοιλιάς.

Για περισσότερα, διαβάστε εδώ:  www.giolantapepe.gr/koilioplastiki.