Ετήσιο Gala του Προξενικού Σώματος Θεσσαλονίκης

June 2019

document-page-001-5.jpg