Ο Sonke (Αλέξανδρος Σκουταριώτης) at Kapopoulos Fine Arts Θεσσαλονίκη

September 2020

Ο Sonke (Αλέξανδρος Σκουταριώτης) at Kapopoulos Fine Arts Θεσσαλονίκη


Sonke - mixed media on canvas - 50x50
Sonke - mixed media on canvas - 50x50Sonke - Street Art Evolved!

Ο Sonke Αλέξανδρος Σκουταριώτης ασχολείται με την εικαστική παρέμβαση στον δημόσιο χώρο από το 1998.

Gallery Kapopoulos Fine Arts Θεσσαλονίκη

Μορκεντάου 6 - 2310 278144

Sonke - mixed media on canvas - 136x102
Sonke - mixed media on canvas - 136x102

Sonke - print on plexiglass - 22x22
Sonke - print on plexiglass - 22x22