Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Αρωγής

October 2020

Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Αρωγής

Το «Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Αρωγής» είναι μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρία, η οποία δραστηριοποιείται από το 2013, στο πλαίσιο των δράσεων των επιχειρήσεων με την υποστήριξη φορέων, με στόχο να προσφέρει υλικά αγαθά ή και υπηρεσίες.

Οι φορείς της Θεσσαλονίκης που ίδρυσαν το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής είναι οι εξής: το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ), το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ), το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΕΘ), ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Ελλάδος (ΣΕΒΕ) και ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης (ΕΣΘ).

Ο Πρόεδρος του «Δικτύου» είναι ο κ. Νικόλαος Πέντζος, Πρόεδρος της ΖΑΝΑΕ ΑΕ.

Για περισσότερα: www.dkaa.gr